Disclaimer

Deze webshop van D. Elsgeest & Zn is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze webshop op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is.

De inhoud van deze webshop dient slechts ter informatie en tot aankoop van goederen, produkten en diensten. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens - inclusief, maar niet beperkt tot tariefinformatie - worden ontleend.

Uitzondering hierop wordt gevormd door de algemene voorwaarden van D. Elsgeest & Zn, waaraan rechten kunnen worden ontleend, indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meerdere orders.

Op alle offertes, producten en diensten van D. Elsgeest & Zn zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. D. Elsgeest & Zn behoudt zich het recht voor om de informatie op de webshop te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

D. Elsgeest & Zn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze webshop wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. D. Elsgeest & Zn kan er niet voor instaan dat de informatie op deze webshop geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze webshop mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van D. Elsgeest & Zn.

D. Elsgeest & Zn is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »